ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ – સરકારશ્રી દ્વારા લેવામાં આવી રહેલ નીતિ વિષયક પગલાઓ

સરકાર દ્વારા સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે અતિ મહત્વના અને દૃઢ પગલાઓ જેવા કે, જન ધન યોજના, નોટ બંધી, જીએસટી, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, મેઇક ઇન ઇન્ડિયા, પ્રધાન મંત્રી ઉજ્જવલા યોજના, ઉડાન, સ્ટાર્ટઅપ વગેરે લઇ, મોટા પાયે અગણિત ફેરફારો કરવામાં આવ્યા. આ લેખમાં આવી જ એક દીર્ઘ દ્રષ્ટી વાળી નીતિ કે જે દેશનું ભવિષ્ય બદલવા સક્ષમ હશે તેવી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની નીતિ સંદર્ભમાં લેવામાં આવેલા અને આવી રહેલ પગલાઓ વિશે ચર્ચા કરીશું…

Continue reading

Mutual Fund – Introduction & Concept

The term Mutual Fund refers to a pool of money accumulated by several investors who aim at saving and making money through their investment. The corpus of money so created is invested in various asset classes, viz. debt funds, liquid assets etc. Mutual Fund brings together money from many people and invests it in stocks, bond or other assets.

Continue reading

ઈ – પગાર અને હિસાબ કચેરી (જીએસટી), ગાંધીનગરની સામાજિક પ્રવૃતિઓ

સામાજિક જવાબદારી (સોશીયલ રિસ્પોન્સિબિલીટી)ની વિભાવના દ્વારા કંપનીઓ તેમના વ્યાવસાયિક કામગીરી ઉપરાંત સામાજિક અને પર્યાવરણીય કાર્યોને સંકલિત કરે છે તથા આર્થિક, પર્યાવરણીય અને સામાજિક આવશ્યકતાઓ(ટ્રીપલ – બોટમ લાઇન – એપ્રોચ)નું સંતુલન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સરકારશ્રીની મહેસૂલી આવકોમાં મોટો હિસ્સો ધરાવતી જીએસટીની આવકોના હિસાબો નિભાવવાની સાથે-સાથે આ કચેરી પણ કોર્પોરેટ સોશીયલ (સામાજિક) રિસ્પોન્સિબિલીટી (જવાબદારી) – સીએસઆર જેવી જવાબદારીની અદા કરવાનું ચૂકતી નથી.

Continue reading

બેંકિંગ લોકપાલ યોજના – ૨૦૦૬ (ભાગ – ૨) Banking Ombudsman Scheme – 2006 (Part – II)

The Banking Ombudsman Scheme is an expeditious and inexpensive forum for bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks. The Banking Ombudsman Scheme is introduced under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 1995. Presently the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended upto July 1, 2017) is in operation.

Continue reading

બેંકિંગ લોકપાલ યોજના – ૨૦૦૬ (ભાગ – ૧ ) Banking Ombudsman Scheme – 2006 (Part – I)

The Banking Ombudsman Scheme is an expeditious and inexpensive forum for bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks. The Banking Ombudsman Scheme is introduced under Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 1995. Presently the Banking Ombudsman Scheme 2006 (As amended upto July 1, 2017) is in operation.

Continue reading

પબ્લિક ગ્રિવન્સ પોર્ટલ – PG Portal

PG Portal is an online web-enabled system over NICNET developed by NIC, in association with Directorate of Public Grievances (DPG) and Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG). CPGRAMS is the platform based on web technology which primarily aims to enable submission of grievances by the aggrieved citizens from anywhere and anytime (24×7) basis to Ministries/Departments/Organisations who scrutinize and take action for speedy and favourable redress of these grievances. Tracking grievances is also facilitated on this portal through the system generated unique registration number.

Continue reading

શું શિક્ષિત કર્મચારી નગરી (ગાંધીનગર) ખરેખર કેળવણી પામેલ છે?

ગાંધીનગર – ગુજરાતનું પાટનગર. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી જીવરાજ મહેતાના ભારતના રાષ્ટ્રપિતા પૂ. ગાંધી બાપુને અંજલી સ્વરૂપ સુચન પરથી નામાંકિત આ શહેરની સ્થાપના ૨

Continue reading